Verantwoordelijk voor de inhoud

Ferienerlebnis Gerwenshof****
Betreiber: Norbert Schmidt

Niedersorpe 7
57392 Schmallenberg-Niedersorpe

Telefoon 02975-8924
Telefax 02975-1383

E-Mail: info@gerwenshof.de

Steuer-Nr. 334/5923/1464

Webdesign, Webentwicklung, Webhosting

© 2011 www.zweixh.de & Peter Friedhoff
Realisiert mit Contao

Das Website Layout verwendet Teile von YAML

Geschillenbeslechting

Onlineplatform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting door de Europese Commissie
Opmerking over online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, lid 1, ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. U kunt ons e-mailadres vinden in de bovenstaande juridische kennisgeving. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Ontkenning

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving in overeenstemming met sectie 7, lid 1 van de Duitse telemediawet. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is alleen mogelijk vanaf het moment dat we kennis nemen van een specifieke juridische overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke juridische overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er is geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Als we ons bewust worden van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de websitebeheerder zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het dupliceren, verwerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we ons bewust worden van juridische overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Internet voorwaarden

Het internet werkt als een gedecentraliseerd netwerk met tussentijdse opslag en overdracht van tijdelijke gegevens. Een garantie voor het uitsluiten van manipulatie, onbedoelde vervalsing en een garantie voor het gebruik van alleen actuele gegevens (bv. Oude versie nog in de cache) over de verbinding tussen provider en gebruiker kan momenteel niet worden gegeven. We wijzen daarom op deze systeemgerelateerde beperking als volgt: U ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van internet. Er kan dan ook geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de informatie en de overeenkomst met de originele gegevens.

Geen waarschuwing zonder contact

Mocht de inhoud of de vormgeving van deze pagina's inbreuk maken op rechten van derden of wettelijke bepalingen, dan vragen wij u kosteloos om een ​​bijbehorend bericht. Wij garanderen dat de passages waartegen terecht bezwaar wordt gemaakt, direct worden verwijderd, zonder dat u daarvoor juridische bijstand nodig heeft. De betrokkenheid van een advocaat bij het geven van een aan een vergoeding onderworpen waarschuwing komt niet overeen met de werkelijke of veronderstelde wil van de dienstverlener en zou dus een schending vormen van artikel 13, lid 5, UWG, vanwege het nastreven van niet-gerelateerde doelen als het dominante motief voor het starten van een procedure, in het bijzonder het voornemen om de kosten te berekenen als de werkelijke drijvende kracht. vertegenwoordigen een schending van de plicht om schade te minimaliseren. Desalniettemin zullen wij door u gemaakte kosten zonder voorafgaand contact afwijzen en, indien nodig, tegenvorderingen indienen wegens overtreding van de bovengenoemde bepalingen.

Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.

Gegevensbescherming

U vindt ons privacybeleid hier